Specialisaties

Contact

Specialisaties

Revalidatie

Zorgprogramma's

Over ons

Home

Specialisaties

Fysiotherapeutische zorg

 

 

Doelstellingen

In de keuze van de doelstellingen van de behandeling staan de belangen van de patiënt centraal. Gezondheidsproblemen en hulpvragen met betrekking tot het bewegen hangen sterk samen met de individuele leefwereld van de patiënt.

De fysiotherapeut streeft ernaar de fysiotherapeutische hulpverlening af te stemmen op de hulpvraag.

 

Specifieke doelstellingen van de fysiotherapie:

 • creëert mogelijkheden tot het verbeteren of het in stand houden van het participatieniveau van de patiënt;
 • voorkomt hulpvragen, gezondheidsproblemen en herhaling van gezondheidsproblemen op het gebied van het bewegen;
 • heft gezondheidsproblemen op (benoemd in functies, activiteiten en participatie), vermindert deze of helpt deze te compenseren;
 • biedt begeleiding en ondersteuning gedurende het lijden van de patiënt;
 • beïnvloedt attitude, gedrag en leefstijl van de hulpvrager voor zover ze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem;
 • beïnvloedt de woon- en werkomstandigheden voor zover deze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem.

 

Werkwijze fysiotherapeut

De werkwijze van de fysiotherapeut kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische en doelgerichte aanpak. Deze aanpak wordt omschreven als het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Door deze werkwijze is de fysiotherapeut in staat zorg op maat te leveren die transparant en toetsbaar is.

Sportfysiotherapie

 

De sportfysiotherapeuten binnen Fysio Oude IJsselstreek in Terborg en Gendringen / Ulft zijn NVFS geregistreerd en voldoen aan de Master of Science (MSc) opleidingseisen die in 2020 de minimale eis zijn binnen de specialistische fysiotherapeutische stromingen.

Fysio Oude IJsselstreek biedt de
volgende specialismen aan:

 • Sportspecifieke revalidatie, zowel conservatief als post operatief.
 • Trainingadvies, zowel ter voorkoming van blessures als het verbeteren van de sportprestatie.
 • Trainingsbegeleiding, aan de hand van sportspecifieke testen wordt een op maat gemaakt trainingsprogramma aangeboden.
 • In het verleden is samengewerkt met sporters uit alle sporttakken. Zowel Olympische sporters, eredivisieclub AZ, regionale atleten als amateur teamsporters zijn het terrein van de sportfysiotherapie van Fysio Oude IJsselstreek geweest.

 

Bij het in kaart brengen van de sportblessure is kennis van de sportspecifieke fysieke kenmerken van de sportprestatie van groot belang. Samen met de kennis van het aangedane weefsel wordt een op maat gemaakt revalidatieschema aangeboden. Zowel tijdens de behandelingen als er buiten om worden duidelijke adviezen gegeven om de genezing te ondersteunen.

 

Fysio Oude IJsselstreek geeft een duidelijk advies ter voorkoming van sportblessures. Op het gebied van trainingsleer, bescherming (tape, braces) en overige ondersteuning (schoenzooltjes, materiaal) is ruime kennis aanwezig. Fysio Oude IJsselstreek heeft naast ruim uitgeruste behandelkamers de beschikking over een trainingscentrum voor de revalidatietraining. Zowel grondoefeningen als kracht- en cardiotraining kunnen volgens de gewenste richtlijn worden uitgevoerd.

 

 

Fysio Oude IJsselstreek heeft de beschikking over nagenoeg alle testmogelijkheden om de fysieke eigenschappen van de sporter te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn; kracht, anäerobe drempel en startsnelheid. Fysio Oude IJsselstreek werkt voor een maximaal resultaat doelgericht samen met alle disciplines onder één dak. Indien nodig is er multidisciplinair overleg. Fysio Oude IJsselstreek heeft goede contacten met medisch specialisten, trainers en wetenschappers om een zo goed mogelijke dienst aan te bieden.

Manuele therapie

 

Het doel van manuele therapie bij Fysio Oude IJsselstreek in Terborg en Gendringen / Ulftis enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds houding en beweging te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

 

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Manuele therapie

 

Wanneer naar de manueel therapeut?

Bij een onvoldoende beweegbaar of pijnlijk gewricht, kan manuele therapie uitkomst bieden. Het effect van manuele therapie is vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

 

 

Voorbeelden van klachten die een manueel
therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met of zonder uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heup-, enkel- en knieklachten.
 • Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er duidelijkheid over de verdere behandeling.

 

 

Intake: Snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat de eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo is er dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

 

Behandeling: Effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en houding en beweging te verbeteren.

Kinderfysiotherapie

KInderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Fysio Oude IJsselstreek in Terborg en Gendringen / Ulft is een specialisme binnen de fysiotherapie.

Door onze opleiding tot kinderfysiotherapeut zijn wij deskundigen op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Wij streven ernaar uw kind en zijn of haar omgeving te begeleiden op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en ervaring.Op deze manier helpen wij uw kind zich te bewegen naar het hoogste niveau!

 

Na verwijzing of aanmelding van uw kind volgt een intake. De hulpvraag is het uitgangspunt voor het verdere onderzoek. Door middel van lichamelijk onderzoek, observatie en gestandaardiseerde testen krijgen we een volledig beeld van uw kind.

 

De ouders, leraren, artsen en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol. Zij geven informatie over het bewegend functioneren van uw kind onder verschillende omstandigheden. We zullen de bevindingen bespreken en een behandelplan opstellen. De kinderfysiotherapeutische behandeling is gericht op het beantwoorden van de hulpvraag. Het doel is dat uw kind beter gaat functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.

 

Kinderen tot 2 jaar worden aan huis behandeld voor bijvoorbeeld een voorkeurshouding, motorische ontwikkelingsproblematiek of een aangeboren/chronische aandoening. Bij kinderen tot 2 jaar ziet men vaak een voorkeurshouding naar links of naar rechts. Als kinderen lang op één zijde liggen ontstaat al snel een afplatting van de schedel. Middels een plagiocephaliemetrie (PCM) is de kinderfysiotherapeut in staat om de afplatting vast te kunnen leggen. Middels deze meting kunnen verschillende aspecten, een scheve afplatting of een symmetrische afplatting aan de achterzijde van het hoofd worden vastgelegd. Bij deze kinderen zal de behandeling gericht zijn op symmetrisch bewegen en stimuleren van de motorische ontwikkeling.

 

Kinderen vanaf 2 jaar tot 18 jaar worden op de praktijk behandeld. Er valt daarbij te denken aan fijn- en/of grof-motorische problematiek, houdingsproblematiek of inspanningsintolerantie.

 

Shockwave

Voor wie bedoeld?

 

- chronische schouderklachten met of zonder verkalkingen;

- chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog);

- chronische pijn aan de achillespees (achillodynie);

- chronische peesplaatontsteking aan de voetzoolbodem (fasciitis plantaris);

  hielpijn (hielspoor);

- knieschijfpeesblessure;

- chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points);

  andere vormen van tendinitis.

 

In onze optiek is Shockwave een onderdeel van het behandelproces en zal het naast ADL- en trainingsadviezen een voorwaarde scheppende meerwaarde hebben.

Het feit dat de laatste jaren de studies voor bewezen effectiviteit en de Shockwave apparatuur sterk zijn verbeterd, maakt het dat Fysio Oude IJsselstreek in de gemeente Oude IJsselstreek deze behandelvorm op haar locaties in Terborg en Gendringen toe gaat passen.

 

Dry needling

Dry needling wordt bij Fysio Oude IJsselstreek in Terborg en Gendringen / Ulft gecombineerd met fysiotherapie en/of manuele therapie.

 

Dry needling is een behandeling, welke zich kenmerkt door het inbrengen van een acupunctuurnaald, door de huid heen, op specifieke plaatsen. Deze plaatsen worden triggerpoints of tenderpoints genoemd. De triggerpoints liggen in onderliggend spierweefsel. Dry needling heeft als doel het wegnemen van de verhardingen en het verlichten van pijn en andere sensaties. Tevens zal bij het wegnemen van de verhardingen in spieren en triggerpoints de spier weer in zijn functie beter kunnen bewegen en de pijnklachten van de triggerpoints met de aangrenzende betrokken gebieden nemen vaak af.

 

Dry needling is geen acupunctuur!

Dry needling is een zeer effectieve techniek voor behandeling van spierpijnen en spiergerelateerde klachten, waarbij lokale verkrampingen in spieren en/of uitstralende sensaties optreden.

 

Dry needling wordt toegepast bij; stijve spieren en gewrichten, CANS (klachten van de nek schouder en arm, (tennis) elleboog, onderarm en pols. Klachten van de lage rug, krampen zijn vaak geïndiceerd.

 

Resultaten zijn verrassend en leiden vaak tot goede resultaten. Vraag naar de mogelijkheden.

Fitness-training

Het is mogelijk om bij Fysio Oude IJsselstreek fitness-training te volgen. De trainingen zijn op momenten in de week, waarop kan worden ingeschreven. Er kan worden gekozen voor een training op maat, waarbij een individueel programma wordt gevolgd op basis van persoonlijke wensen en doelen. Er kan ook worden gekozen voor een groepstraining, waarbij een reeks aan oefeningen worden gevolgd.

 

In beide gevallen is het zo dat de sporter vooraf een intake krijgt waarbij inzicht wordt verkregen naar de mogelijkheden en doelen van de deelnemer. Er zijn nooit meer dan 8 deelnemers gelijktijdig aan het trainen. We geloven in "small group" training waarbij optimale begeleiding het best mogelijk is.

 

De training wordt gegeven door CIOS trainer Boyd Lucassen, hij is uiterst deskundig in het trainen van mensen die de conditie spelenderwijs willen verbeteren.

 

 

Fysieke testen en training

Fysieke testen worden binnen het voetbal afgelopen jaren steeds frequenter

afgenomen. Enerzijds geeft het een beeld van de fysieke toestand van de cliënt op dat moment, voldoet de speler aan het niveau dat fysiek gezien gewenst is? Anderzijds geeft het een risicoprognose weer, is er een grote kans dat een sporter geblesseerd raakt?

 

Binnen Fysio Oude IJsselstreek verzorgen sportfysiotherapeuten Willem Hazelaar en Dimitri Stefas met name voetbalspecifieke fysieke testen voor de clubs in de regio. Zowel inspanningsals lichaamssamenstellingstesten worden in de praktijk of op locatie afgenomen. Afhankelijk van de wens van de trainer en het advies van de sportfysiotherapeut worden een aantal testen afgenomen via een gestandaardiseerde wijze, de gegevens worden verwerkt en op een overzichtelijke wijze aan de trainer gepresenteerd. Daarin staan de resultaten, norm- of referentiewaarden en er wordt een advies gegeven voor het verbeteren van de gevonden tekortkomingen.

 

Wanneer periodiek getest word, kan de vooruitgang eenvoudig gemeten worden.

Het voordeel is dat er minder fluctuatie in fysieke fitheid is, welke een risicofactor is voor het ontstaan van blessures. Tevens zijn er specifieke testen die het risico op blessures kunnen bepalen, bijvoorbeeld de kans op een voorste kruisbandletsel. Voetbalteams zijn gebaat bij een lage blessure incidentie, een brede fitte selectie

maakt meer kans het seizoen succesvol te eindigen.

De sportfysiotherapeuten van Fysio Oude IJsselstreek laten dagelijks zien dat theorie uit de wetenschap en praktijkervaring elkaar versterken en zowel geblesseerde als fitte sporters kunnen helpen in hun fysieke progressie.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 19.30 uur

Indien gewenst zijn afspraken in het weekend of een ander tijdstip mogelijk.

Privacy verklaring

Adres

Industrieweg 142, 7061 AV Terborg

Waalstraat 1, 7081 AJ Gendringen

Bredevoortsestraatweg 110-a,

7121MH Aalten